องค์การบริหารส่วนตำบล คลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก อบต.คลองไก่เถื่อน)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่ 236-6-01350-7
  ชื่อบัญชี : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน