หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อบต.คลองไก่เถื่อน
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
 
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.หนองแวง   จ้างจ้างเหมาค่าเครื่องปั่นไฟสำรอง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
อบต.หนองแวง   จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2564
อบต.ไทรเดี่ยว   ซื้อวัสดุอุปกรณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๐๙ (Covid) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว จำนวน ๘ รายการ ( ตามรายละเอียดแนบท้าย ) ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ย. 2564
อบต.คลองไก่เถื่อน   ก่อสร้างถนนลาดยาง ชิด Asphaltic concrete สายหมู่ที่ 4-หมู่ที่ 5 (ตอน 2) ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.19-002 ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 1,890 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 13,230 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 18 พ.ย. 2564
อบต.ไทรเดี่ยว   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ ( ตามรายละเอียดแนบท้าย ) ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 2564
อบต.หนองแวง   จ้างเหมาค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม จำนวน 112 คนๆละ 55 บาท เพื่อใช้ในโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบปะมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 2564
อบต.หนองแวง   จ้างเหมาค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 112 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท เพื่อใช้ในโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบปะมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 2564
อบต.หนองแวง   ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง และจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1kva จำนวน 1 เเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 2564
อบต.ไทรเดี่ยว   ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง ๆ ละ ๗.๘๒ บาท จำนวน ๕,๔๑๒ กล่อง ให้แก่ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2564
อบต.หนองแวง   จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านหนองหล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2564
อบต.คลองไก่เถื่อน   ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแสงจันทร์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 27 ต.ค. 2564
อบต.คลองไก่เถื่อน   ขุดลอกคลองพร้อมฝายกั้นน้ำหินเรียงดาดคอนกรีต หมู่ที่ 5 27 ต.ค. 2564
อบต.คลองไก่เถื่อน   ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 27 ต.ค. 2564
อบต.คลองไก่เถื่อน   ขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 7 27 ต.ค. 2564
อบต.คลองไก่เถื่อน   ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 27 ต.ค. 2564
อบต.คลองไก่เถื่อน   ปรับปรุงถนนลูกรังซอย 3 หมู่ที่ 10 27 ต.ค. 2564
อบต.คลองไก่เถื่อน   ปรับปรุงถนนลูกรังซอย 2 หมู่ที่ 10 27 ต.ค. 2564
อบต.ไทรเดี่ยว   จ้างเหมาบริการในงานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ รวมระยะเวลา ๓ เดือน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2564
อบต.หนองแวง   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สก.ถ.62007 (สายหนองหล่ม-บ้านบุกะสัง) ด้านหลังวัดสังคมมาวาส (วัดบุกะสัง) หมู่ที่ 2-4 ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก 14 ต.ค. 2564
อบต.คลองไก่เถื่อน   จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก 6 ต.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 
 
Google Earth
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
SERVICE
ช่องทางการให้ความช่วยเหลือ
เพื่อประโยชน์และความสะดวกสบาย
ให้แก่ประชาชน
 
Service guide
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
Tax
คำแนะนำภาษี
Survey
กรอกแบบสอบถาม
ประมวลผล
การสำรวจ
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
  โทรศัพท์ : 037-543-031 โทรสาร : 037-543-031
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน
  จำนวนผู้เข้าชม 3,062,826 เริ่มนับ 30 มี.ค. 2563
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 037-543-031
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10